Economics Academic Scholarships/Awards

Graduating students with high Overall Illinois GPA and Illinois Econ Major GPA. These awards are determined by the Economics Department based on official campus reports of Illinois Econ Major GPA and Illinois GPA.

Recipients
2017 Yue Ao, Mary Grace Bedalov, Nicholas Brown, Lucas Mendonca Capoia, Mingxuan Chen, Tomas Dilnyy, Jingyi Nie, Nicholas Ruble, Huan Tan & Yunmin Wu
2016 Mingming Mao, Kelley Sarussi , Yuqi Tong, Dylan Hoyer, Stan Colpacov, Jiayi Li, Can Liu, Chun Yin Wong, Pan Xu, & Yuyan Ma
2015 Ghady Arida, Zhongmou Gu, Yuxiang Guo, Muhammad Hossain, Paul Kozak, Charles Morrissey, Matthew Nolan, Francis Ramirez, Bolong Zhang, & Silan Zhang
2014 Zachary Buchanan,  Jingduo Bi, Xiaotong Liu,  Huiyuan Li, Yuan Feng, Junui Hong, Sarah Manuel, Douglas Lavey, Si Si,  Marin Thompson, Jialin Lang & Yijie Lu